Mezinárodní konference DIGI 2015

               Využití digitálních technologií v památkové péči


Záštitu nad konferencí převzal Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Termín konání konference:        26.-27. listopadu 2015

Místo konání konference:          Červená aula MFC, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Pořadatel:

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, FF UJEP

Omnium z.s.

Ústav památkové péče FA ČVUT


Předmětem konference je prezentovat odborné i široké veřejnosti současné i nové metody dokumentace s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě. 

 
01b
 image
 

Odborné konferenční příspěvky

Dovolujeme si Vás vyzvat k aktivní účasti na konferenci a prezentaci Vašeho příspěvku. Konference se bude věnovat zejména níže uvedeným tématům, je však možné přihlásit i návrh mimo stanovené okruhy.

  Sběr dat v oblasti dokumentace památek
    skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, multisnímková fotografie apod.
   Zpracování, archivace a prezentace nasnímaných dat 
    BIM, modely, řezy, možnosti publikace a prezentace výsledků 
   Aplikační studie a realizace v praxi
    praktické zkušenosti s digitalizací, propojení s jinými disciplínami
   Digitalizace historických dokumentů, knih a fotografií

Komerční příspěvky

Cílem konference je i představit široké spektrum komerčních služeb digitální dokumentace v oblasti památkové péče a to z důvodu prezentovat tyto služby účastníkům zejména ze sféry výkonné památkové péče (MÚ, KÚ, ÚOP NPÚ).

Uvítáme návrh příspěvku nebo komerční prezentaci v prostorách atria před Červenou aulou. Podmínky komerční prezentace budou zaslány na vyžádání. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost tématu prezentace.

 
image3
 

Posterová sekce

Příspěvky, které budou nad rámec časového prostoru konference, bude možné prezentovat v posterové sekci v PROSTORÁCH ATRIA PŘED Červenou aulou. Maximální formát posteru je formát A1. K účasti v posterové sekci je nutné se přihlásit předem na níže uvedeném registračním e-mailu.

Podmínky přijetí konferenčního nebo komerčního příspěvku

-          zaslání abstraktu konferenčního nebo komerčního příspěvku nejpozději do 30. června 2015

-          zaslání konferenčního nebo komerčního příspěvku nejpozději do 30. září 2015

-          maximální délka abstraktu je 1 normostrana (1800) úhozů

-          jazyková verze abstraktu: angličtina, čeština, němčina

-          délka samotného příspěvku je stanovena na 25 minut


Dovolujeme si upozornit, že zaslané abstrakty budou přeloženy do zbylých dvou jazyků a budou k dispozici jako příloha programu samotné konference. Z tohoto důvodu prosíme, aby byly Vaše abstrakty koncipovány s vědomím jejich zveřejnění v rámci programu konference.

Výstupem konference bude sborník, v němž budou prezentovány přednesené příspěvky. Předpokládaný datum vydání sborníku je polovina roku 2016.

E-mail k zaslání abstraktu nebo příspěvku: digi2015@omniumos.cz

Kontaktní informace

Mgr. Bára Větrovská, CDDKD FF UJEP, tel.: e-mail: bvetrovska@omniumos.cz

Ing. Jakub Děd, Omnium z.s., tel.: +420 739 385 928, e-mail: jded@omniumos.cz

 CFP ke stažení zde